O EUCAP

European Council of Autistic People je zastřešující asociací pro evropské organizace vedené lidmi na spektru autismu.

EUCAP si klade za cíle podporovat prosperitu lidí na spektru autismu v Evropě prostřednictvím účasti na veřejném diskurzu, propojením a zapojením do rozhodovacích orgánů a podporou přeshraniční spolupráce mezi organizacemi vedenými autisty.

Rádi příjmeme skupiny a organizace, které mají podobné cíle. 

Usilujeme o spolupráci s dalšími typy organizací, které se zaměřují na advokacii, výzkum a politiku související s autismem, jakož i těmi, které se zaměřují na neurodiverzitu v širším smyslu. Organizace EUCAP byla založena v říjnu 2019 osmi organizacemi se sídlem v sedmi zemích, které zastupují více než 2 000 lidí na spektru autismu. Mapa níže ukazuje země s aktuálními členskými organizacemi.

Česká členská organizace EUCAP: Adventor

 

Map (c) dmaps.com, source: https://d-maps.com/m/europa/europemax/europemax17.gif