O EUCAP

European Council of Autistic People, EUCAP (Europejska Unia Osób  Autystycznych) jest organizacją parasolową utworzoną na podstawie krajowych i regionalnych organizacji osób autystycznych w Europie.

Celem EUCAP jest promowanie dobrobytu osób autystycznych w Europie poprzez udział w wystąpieniach publicznych, networking i interakcje z władzami oraz poprzez wspieranie współpracy między organizacjami autystycznymi.

Serdecznie witamy w naszych szeregach grupy i organizacje o podobnych celach jako pełnoprawnych członków lub członków stowarzyszonych.

Szukamy również do współpracy inne typy organizacji, które zajmują się kwestiami związanymi z ochroną praw osób autystycznych, badaniami i polityką w dziedzinie autyzmu, a także organizacje, które w szerokim znaczeniu koncentrują się na neuroróżnorodności.

EUCAP została założona w październiku 2019 r. przez osiem organizacji z siedmiu krajów, reprezentowanych przez ponad 2000 autystycznych uczestników. Poniższa mapa pokazuje kraje, w których znajdują się organizacje uczestniczące.

Map (c) dmaps.com, source: https://d-maps.com/m/europa/europemax/europemax17.gif