Om EUCAP

The European Council of Autistic People (EUCAP) är en paraplyorganisation för autistledda nationella och regionala organisationer i Europa.

EUCAP strävar efter att främja goda förhållanden för autister i Europa genom deltagande i det offentliga samtalet, genom nätverksbyggande och engagemang i beslutsfattande organ, och genom att stödja gränsöverskridande samarbete mellan autistledda grupper.

Vi välkomnar grupper eller organisationer med liknande mål, antingen som fullvärdiga eller associerade medlemmar.

Vi söker samarbete med andra typer av organisationer som fokuserar på aktivism, forskning och politik relaterat till autism, så väl som sådana med fokus på neurodiversitet i bredare mening.

EUCAP grundades i oktober 2019 av åtta organisationer baserade i sju länder, representerandes över 2000 enskilda autistiska medlemmar. Kartan nedan visar länderna med nuvarande medlemsorganisationer.

Svenskspråkig medlemsorganisation i EUCAP: Organiserade Aspergare 

 

Map (c) dmaps.com, source: https://d-maps.com/m/europa/europemax/europemax17.gif